Obchodné podmienky

 1. Úvod
 2. /
 3. Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania

Pred samotným objednaním tovaru nie je potrebné sa zaregistrovať.

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie cez e-shop, môžete nás kontaktovať priamo do našej predajne na číslo 0903464566 alebo prostredníctvom emailu shop@rybarskydom.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávacom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou..
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené doručovateľskou spoločnosťou..
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20%DPH (Daň z Pridanej Hodnoty). Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
K cene tovaru sa pripočítava poštovné (ak hodnota objednaného tovaru presiahne čiastku 70€, poštovné je zdarma).

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorý z objednaného tovarov nemáme, pošleme len ostatný objednaný tovar (o chýbajúcom tovare Vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, preto je dôležité aby ste v objednávacom formulári uviedli vždy e-mailovú adresu a telefónne číslo).

6. Termín dodania

Vaša objednávka v prípade, že je tovar skladom bude vybavovaná do 48 hodín od zaslania objednávky, keď však nieje tovar skladom, bude Vás kontaktovať pracovník spoločnosti a dohodne sa s vami na alternatívnom riešení, zmeny alebo termínu dodania zásielky.

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná, v ozname môžme uviesť podacie číslo. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť aj po zaregistrovaní.

Ak zásielku neobdržíte do 7 dní, odporúčame Vám informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom.
Občas sa stáva, že zákazník nedostane oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie.

Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky…).

Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne, ktorý bol z akéhokoľvek dôvodu stiahnutý z predaja, a neinformujeme Vás o tom, po zistení tejto skutočnosti Vás budeme okamžite kontaktovať e-mailom, prípadne telefonicky.

7. Spôsob dodania

Každý objednaný tovar je pred odoslaním skontrolovaný. Objednaný tovar zasielame kuriérom na dobierku alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť v našej predajni na adrese Šintavská 26, 85105 Bratislava. Kuriér Vás telefonicky kontaktuje a po úhrade dobierky Vám bude tovar odovzdaný, treba si skontrolovať, či nieje balenie poškodené. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

8. Poštovné

Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku je 4,50 € s DPH (nezáleží na veľkosti objednávky). Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Pri objednávke do iných krajín poštovné vypočítavame individuálne podľa jednotlivých štátov, do ktorých zásielku posielame.

9. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku pri telefonickom kontaktovaní. Zrušenie nám zašlite a obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky, alebo nás kontaktujte telefonicky na číslo 0903464566 v čase po-pi: 8,00-18,00 hod.

10. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z kuriérskej spoločnosti, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste tovar reklamovali v kuriérskej službe.

Záručná doba
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa,ktorú si nezabudnite vyžiadať od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame.Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá,bude považovaná za nevyžiadaný tovar.

Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

11. Bankové spojenie

 • Bankové spojenie spoločnosti Masterfish spol.s r.o.
 • Bankové spojenie: 2624013378/1100 ( Tatrabanka)
 • IBAN: SK9111000000002624013378
 • SWIFT: TATRSKBX
Menu