Nový zákon o rybárstve

  1. Informácie
  2. /
  3. Nový zákon o rybárstve

Vážení rybári,

Minulý rok, dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Nový zákon, nadobudol účinnosť 1. januára 2019.

Nový zákon o rybárstve (pdf)
Vykonávacia vyhláška nového zákonu o rybárstve (pdf)

Menu